Hall of fame

Dr. med. Max Liebl

Dr. med. Jochen Friedrich

Jochen_Friedrich.jpg
Max.jpg
  • gründete 2012 das JF

  • Oberarzt, Elbland Reha- und Präventions- GmbH, Neurologie

  • gründete 2012 das JF

  • Oberarzt Charité Berlin